Garanti/tilskud tandbehandlinger i Polen


Hos MedicService.eu er det meget vigtigt for os, at du føler dig sikker, tryg og velinformeret om dine muligheder samt hvad der ikke er muligt. Vores dygtige og veluddannede personale vil gøre deres bedste for, at hjælpe dig.

Garanti efter tandbehandlinger i Polen:

De klinikker vi samarbejder med giver flg. garanti:

- Porcelænsfyldning - 2 års garanti
- Plomber - 2 års garanti
- Implantater -10 års garanti

Forudsætning: 

Kontrolundersøgelse hvert halve år.

Garantien ydes ikke:
Såfremt mundhygiejnen forsømmes.
Såfremt tandlægens instruktioner ikke er fulgt.
Såfremt patienten undlader at få behandlet tand- eller mundsygdomme.
Såfremt patientens tandkød eller knogle forandres som følge af den naturlige udvikling.
Såfremt der opstår sygdom hos patienten der har en dokumenteret indvirkning på tændernes tilstand.
Såfremt der er manglende tænder idet dette ofte betyder, at de resterende tænder overbelastes og kan ødelægge såvel de nye som gamle tænder. Derfor anbefales det altid at få lavet hele tandsættet. 

Din ekstra garanti:

Vi vil på foranledning af tandlægeklinikkerne besvare enhver reklamation skriftligt inden 5 dage.

Tandlægeklinikken vil komme med et behandlingsforslag inden 10 dage, hvis reklamationen er berettiget (se ovenstående betingelser).

Tandlægeklinikken kan vælge at betale din tandlægeregning hos en klinik i Danmark, hvis de vurderer, at det er den bedste løsning.

MedicService.eu tilbyder i forbindelse med ovenstående en times gratis oversættelse/tolkning samt afhentning på dit hotel eller lejlighed i Szczecin, Polen samt transport til tandlægeklinikken.

I tvivls tilfælde forbeholder tandlægeklinikkerne sig rettigheden til at vurdere reklamationen på klinikken i Polen.

Tilskud til tandbehandlinger i Polen:

Hvem kan få tilskud?


Kilde: http://www.forbrugereuropa.dk/
Hvis du er bosat i Danmark og sygesikret i gruppe 1 eller 2, eller dansk sygesikret uden at bo fast, kan du få tilskud til at få lavet dine tænder i et EU-land.

Din ret til tilskud bliver først forældet efter 20 år. Det vil sige, at du for eksempel kan søge om tilskud til en tandbehandling i indtil 20 år efter, at du er blevet behandlet.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til tandbehandlinger, hvor du selv betaler mere end halvdelen af udgifterne til behandlingen i Danmark. Det vil sige til for eksempel tandfyldninger og rodbehandlinger.

I praksis betyder det, at alle kan få tilskud med undtagelse af unge mellem 18 og 25 år, der ikke vil kunne få tilskud til den regelmæssige undersøgelse hos en europæisk tandlæge.


På Dansk Tandlægeforenings hjemmeside finder du en liste over hvilke behandlinger, du kan få tilskud til (pdf).

Hvor meget tilskud kan du få?
Når du får behandlet dine tænder i Danmark, er det tandlægen, der får tilsendt tilskuddet fra den offentlige sygesikring. Tager du til udlandet for at få lavet dine tænder, er det dig, som får tilskuddet udbetalt af regionen. I første omgang skal du selv betale regningen hos den udenlandske tandlæge, og efterfølgende søger du din region om tilskud.

Du får tilskud efter danske satser. Tilskud bliver afregnet og udbetalt ud fra dagskursen for den pågældende valuta den dag, du afregner med DIN REGION




Sygesikringen giver tilskud til tandbehandlinger som et fast kronebeløb eller en procentsats.

Tilskud som fast kronebeløb:
Til nogle tandbehandlinger får du et fast kronebeløb som tilskud fra sygesikringen. Det samme beløb kan du få udbetalt, når du går til en europæisk tandlæge. Det faste kronebeløb bliver udbetalt uanset hvilken pris, du har betalt. Men tilskuddet kan dog aldrig være større end den pris, du faktisk har betalt hos tandlægen.

Tilskud som procentsats:
Til andre tandbehandlinger får du et tilskud fra sygesikringen, som er en procentsats af den gældende takst for behandlingen i Danmark. Det er samme procentsats, som bliver brugt på prisen, du har betalt hos den europæiske tandlæge. Men tilskuddet kan højst være lige så stort som det tilskud, du ville få, hvis du havde været hos en dansk tandlæge.

På Dansk Tandlægeforenings hjemmeside kan du se, hvor meget tilskud, du kan få (pdf).

Hvordan kan du få tilskud udbetalt?
Du skal søge din region om tilskud. Men vær opmærksom på, at når du tager til udlandet for at få lavet dine tænder, skal du i første omgang selv betale tandlægen. Derefter søger du regionen om tilskud.

Kontakt eventuelt regionen for at få styr på dit tilskud inden du accepterer tandlægens tilbud.


Regionen stiller visse krav til dig, når du søger om at få tilskud udbetalt til behandling hos en udenlandsk tandlæge:

Du skal vise regionen en beskrivelse af den tandbehandling, du har fået hos den europæiske tandlæge. Den skal være så udførlig, at regionen kan sammenligne tandbehandlingen med den behandling, sygesikringen giver tilskud til i Danmark.

Du skal vise den originale regning, som skal være betalt. Prisen for de forskellige behandlinger, du har fået, skal være tydelig angivet. Det skal for eksempel fremgå, hvilken tandfyldning du har fået lavet.

Du skal kunne dokumentere, at tandlægen har en offentlig autorisation.

”Polen"

I Polen er det kun tandlæger, der har bestået eksamen, som har ret til at praktisere som tandlæge. Du bør derfor kunne gå ud fra, at alle tandlæger i Polen er autoriserede.”

Al dokumentationsmateriale skal være på et sprog, som regionens medarbejdere kan forstå (f.eks. på engelsk).

Det er regionen, som afgør, om dokumentationen er tilstrækkelig til, at den kan træffe en afgørelse om tilskud.

Klager over tilskud

Hvis du ikke er tilfreds med det tilskud, som du kan få af regionen, kan du klage til Patientombuddet.

Sygeforsikringen ”danmark”

Hvis du er medlem af den frivillige Sygeforsikringen ”danmark”, kan du ud over det tilskud, du kan søge regionen om, også få tilskud hos ”danmark” til at få lavet dine tænder i et EU-/EØS-land. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken gruppe du er forsikret i.

Kontakt eventuelt ”danmark” inden du accepterer tandlægens tilbud.


”danmarks” hjemmeside" kan du se hvor stort et tilskud, du kan få til regningen fra en udenlandsk tandlæge.

”danmark” udbetaler tilskud på baggrund af en kopi af tandlægeregningen med regionens attestation på det regionale tilskud eller vedlagt et afregningsbilag fra regionen.


Din ret til det tilskud, du kan få hos sygeforsikringen ”danmark”, bliver forældet efter fem år.

NB.: MedicService.eu vil efter bedste evne forsøge, at holde ovennævnte regler og betingelser opdateret; men påtager sig intet ansvar i den forbindelse.
 

 

Se mere om rejse til og fra Polen.

Kontakt:
Via tlf. på vores danske nr.:
65 74 24 01 eller polsk mobil nr. (+48) 608 629 570.

Via vores kontaktformular.
Via e-mail på: kontakt@medicservice.eu 



facebook